NGD | New Generation Design

Toplam 163 Gazete geliştirdiğimiz projeyi haber yapmıştır.

Ülkemizde yüksek trajlı gazeteler ve yerel gazeteler ( Toplam 163 gazete ) geliştirmiş olduğumuz ısıtmalı ceket projesini gazetelerinde haber olarak yayınlamıştır. 

Toplam 163 Gazete geliştirdiğimiz projeyi haber yapmıştır.